Lidmaatschap

  • Het verenigingsjaar van Ver. In de Vrijloop loopt van 1 januari tot en met 31 december.
  • De contributie voor 2021 bedraagt € 60,- voor een eerste lid en € 30 voor een tweede lid op het zelfde adres.
  • Opzegging van het lidmaatschap kan tot 4 weken vóór het einde van een verenigingsjaar.
  • Opzegging kan het best schriftelijk via het contactformulier op de website, per post of persoonlijk d.m.v. een mutatie formulier worden gedaan.
  • Aan activiteiten zijn in de meeste gevallen ook kosten verbonden welke in het programmaboekje vermeld worden.