Lidmaatschap

  • Het verenigingsjaar van Ver. In de Vrijloop loopt van 1 januari tot en met 31 december.
  • De contributie bedraagt € 60,- per jaar (€ 30 voor een tweede lid op het zelfde adres).
  • Storting in het bouwfonds € 15,– per jaar (€ 7,50 voor een tweede lid op het zelfde adres).
  • Opzegging van het lidmaatschap kan tot 4 weken vóór het einde van een verenigingsjaar.
  • Opzegging kan het best schriftelijk gedaan worden via het mailadres op de contactpagina,
    per post of persoonlijk Lees verder
  • Aan activiteiten zijn in de meeste gevallen ook kosten verbonden welke in het programmaboekje vermeld worden.